Wersja polska English version - Kazmierczak: tomatoes from Poland Dane kontaktowe Galeria zdjęć gospodarstwa Kaźmierczak Certyfikaty jakości pomidorów Oferta gospodarstwa Rolniczo-Ogrodniczego Kaźmierczak - pomidory z Kalisza Kaźmierczak - firma z tradycjami oferująca pomidory najwyższej jakości

Uzyskaliśmy certyfikat Global G.A.P./EurepGAP.

EUREP – niezależna organizacja Europejskich Handlowców Świeżymi Produktami Rolniczymi (Euro-Retailer Working Group) zrzeszająca sieci handlu detalicznego (Tesco, Ahold i Grupa Metro), producentów żywności (indywidualni rolnicy, plantatorzy, hodowcy) producentów środków ochrony roślin i nawozów oraz organizacje konsultingowe.

W 1997 roku Grupa ta stworzyła na bazie powszechnie uznawanych wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP – Good Agriculture Practise) system EUREPGAP, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na etapie produkcji pierwotnej oraz weryfikacja dobrej praktyki rolniczej. EUREPGAP łączy w sobie najważniejsze cechy rolnictwa ekologicznego (płodozmian, nawożenie organiczne, uprawa międzyplonów, mechaniczna pielęgnacja, dbałość o żyzność i biologiczną aktywność gleby) i konwencjonalnego (stosowanie nawozów mineralnych w umiarkowanych i precyzyjnie ustalonych dawkach oraz interwencyjne stosowanie pestycydów).

Wymagania EUREPGAP dla świeżych owoców i warzyw dotyczą m.in.:

 • Identyfikowalności
 • Dokumentowania i auditów wewnętrznych
 • Odmian i sadzonek
 • Historii i zarządzania miejscem upraw
 • Zarządzania glebami i podłożami
 • Nawozów
 • Nawadniania i nawożenia
 • Ochrony upraw
 • Żniw
 • Obsługi płodów rolnych
 • Zarządzania odpadami i zanieczyszczeniami
 • Zdrowia, bezpieczeństwa i zarobkowania pracowników
 • Ochrony środowiska
 • Skarg od klientów

W każdym z tych obszarów znajdują się konkretne wytyczne, które muszą być spełnione przez gospodarstwo.Gospodarstwo Ogrodnicze Kaźmierczak oferuje pomidory certyfikowane przez CMI